I här förda föreningsregister

hava denna dag intagits följande anmälanden beträffande Bjerges kooperativa handelsförening utan personlig ansvarighet, vilken förenings styrelse har sitt säte i Vänge loeken:
a. Å sammanträden den 30 augusti 1913 och den 29 mars 1914 har föreningen beslutat ändring av 2 och 8 §§ i de för föreningen gällande stadgarna.
b. Föreningens styrelse utgöres numera av jordbrukaren Karl Oskar Hjalmar Johansson i Sallmunds, ordförande, snickaren Gustaf Robert Larsson i Bringes, kassör, snickaren Emil Niklas Vilhelm Lindström och arbetaren Karl August Teodor Bergvall i Bringes samt Karl Rudolf Hallberg i Sallmunds, ordinarie ledamöter, jämte snickarna Olof Niklas Sahlsten och Jöns Johan Julius Johansson, båda i Sallmunds, samt arbetaren Axel Qman i Gardarfve, suppleanter, alla i Vänge socken. Firman tecknas av Karl Oskar Hjalmar Johansson och Gustaf Robert Larsson var för sig.
Visby i landskansliet den 18 januari 1915.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *