Knut Arnelius

kommer efter jordfästningen i Vasakyrkans krypta kl. 2 i morgon e. m. att grafsättas i Palmquistska familjegrafven å Stockholms norra kyrkogård. Tanken på att öfverföra liket hit för att begrafvas å härvarande kyrkogård har alltså öfvergifvits.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *