Hamnuppbörden

härstädes under fjolåret utgjorde: för fartyg kr. 20,934:06, för plats- och kranhyror m. m. kr. 1,013:39, för varor kr. 113,276:07 eller tillsammans kr. 135,223:52.
Totaluppbörden under år 1913 uppgick till kr. 131,513:38, hvadan fjolåret har att uppvisa en ökning af kr. 3,710:14, en ökning hvarpå man knappast kunnat göra sig räkning med hänsyn till den stagnation i skeppsfarten som inträdde med krigsutbrottet och som ju varade lång tid framåt.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *