Genom offentlig auktion,

som förrättas i Ljugennes, Burs socken lördagen den 30 innevarande januari kl. 10 f, m., låter nämdemannen Lars Hansson försälja 15,000 kg. oprässadt, prima fastmarks timotejhö, 12,000 kg. halm, flera sorter, i prässade balar, 1 parti prima utsädeskorn »Primus», 1 parti foderkorn, 10 st. unga gödsvin, några dräktiga kvigor samt 5,000 kg, bortfelderrofvor.
Med betalningen lämnas anstånd åt godkände in, opare till den 1 nästkommande oktober; andra skola betala vid anfordran.
Hemse den 18 januari 1915.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 januari 1915
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *