Från sjön.

I lördags kl. 11 f. m. strandade under svår tjocka å stora Karlsö finska ångfartyget Kokkola, hemma i Gamla Karleby och fördt af kapten K. Åkerberg, stadt på resa från Lybeck till Vasa med last af styckegods. Sedan en stor del af lasten lossats i båtar, kom ångfartyget flott med hjelp af kustboarne, hvarefter det lossade godset åter intogs. I söndags på e m, inkom fartyget hit till Visby och undersöktes af dykare, hvarefter det, då inga, svårare skador upptäcktes, i förgår begaf sig härifrån till destinationsorten.
— Kronoångaren G. af Klint, kapten Oldberg, hitkom i förgår och afgick härifrån igår. Ångaren är sysselsatt med sjömätningar i Östertjön.
— Bergnings- och dykeribolaget Nep: tuns ångfartyg Hero hitkom igår från Fårösund.
— Skeppet Enugenie, kapten Herman Lindström, hitkom i förgår från Bremerhafen, der det lossat tobak från Kuba.
På måndagen afgår skeppet härifrån till Skellefte.
— Skeppet Karl Johan, som i förra månaden strandade & Stora Karlsö och iståndsatts här i Visby, inkom lyckligt till hemorten Hernösand i fredags på morgonen, ditbogseradt af bergningsångaren Hero.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1880
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *