Gotlands fornvänner

hade i onsdags sammanträde, hvarvid revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Åtskilliga smärre ändringar i bokföringssättet, föreslagna af revisorerna, biföllos.
Föreningens ekenomiska förhållanden under år 1879 visa följande siffror:

Föreningens fastighet kostade vid inköpet 7,985 kronor, hvartill kommer för husets iståndsättande 2,200 kronor.
I föreningen invaldes vid sammanträdet 5 nya ledamöter.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Juni 1880
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *