Genom offentlig auktion,

som förrättas i Spenarfve s. k. Skoghagen, belägen midt för Gimrings kvior i Hafdhem, måndagen den 27 innevarande januari kl 11 f. m., låter herr Johal Jacobsson styckvis försälja 605 st vackra furuträd Omedelbart därefter försäljes 90 st. furuträd i s. k. Stjärthagen under Kruse hemman i Alfva och belägen snedt emot Dahlboms bostad å Hafvor i Hafdhem.
Med betalningen lämnas anstånd till den 1 nästkommande september.
Hemse den 11 januari 1913.
Emil Eneman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *