Från landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 21 jan.
En kurs i brodering, stoppning och märkning å Huskvarna symaskiner gafs 13-18 jan. i Stånga skola. Kursen, som var afgiftsfri, var anordnad af Hägg & Johanssons velociped- och symaskinaffär i Visby och leddes af frken Maja Andersson, anstäld vid samma firma. Intresserade hade inbjudits deltaga i kursen äfvensom att bese den utställning af arbeten, som var anordnad i kurslokalen. Tio deltagare genomgin kursen, som var utomordentligt instruktiv, och deltagarnas tacksamhet gentemot såväl firman, som anordnat kursen, som lärarinnan, hvars nit och intresse äfvensom städse vänliga tillmötesgående bör särskildt framhållas är därför stort.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *