Från landsbygden. Lärbro.

LÄRBRO, 20 jan.
Fältskjutning med insatser var i går anordnad af Lärbro skyttegille i närheten af Lärbro kyrka. Som mål användes själfmark. half- och tredjedelsfigurer, med fem skott mot nvardera. Efter skjutningens slut samlades skyttarne hos nämdeman C. Berg i Norrvange, som välvilligt upplåtit rum åt skyttarne. Prisutdelningen förrättades nu af gillets ordf. enligt följande pristlista:
1:sta pris Svante Hallgren, 2:dra Thure Lundin, 3:dje Arvid Pettersson, 4:de Heliodor Hallgren, 5:te John Lyth, 6:te P. Gardell, 7:de Adolf Larsson, 8:de Svante Jakobsson, 9:de Sigurd Hellgren, 10:de E. Jakobsson och 11:te Hugo Pettersson.
Efter prisutdelningens slut vidtog ett gemytligt samkväm, hvartill syföreningen Enigheten inbjudits. Förhöjande af stämningen ulördes därvid god musik på fiol och orgel.
H—r.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *