Gotlands skytteförbunds

verkställande utskottet hade konstituerande sammanträde 20 dennes och utsäg därvid till ordförande och kassaförvaltare tygförvaltare C. J. Wennersten och till vice ordförande kamrer Ivar Gustafson. Öfriga ledamöter äro hrr C. J. Johansson i Visby och Brynolf Smedberg i Ekeby.
Till sekreterare i förbundet antogs tygunderofficeren Hugo Johansson i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *