Krig och fred.

Turkarne tillmötesgående.
Konstantinopel, 21 jan. Såväl de turkiska tidningarnas språk som uttalanden af regeringsmedlemmar tyda på ett tillmötesgående svar på stormakternas kollektivnot.

Portens sista eftergift?
Berlin, 21 jan. Från Konstantinopel telegraferas, att Porten genom sina sändebud låtit underrätta makterna, att den kan göra en sista eftergift, nämligen att låta Adrianopel förvaltas af turkiska och bulgariska ämbetsmän gemensamt samt att låta Egeiska öarna erhålla autonomi under stormakternas beskydd. Godkännas dessa ritkor,
skall freden omedelbart alrutas.

Man slåss vid Janina.
Atén, 21 jan. General apuntzakis rapporterar, att grekerna med obetydliga förluster eröfrat en del höjder i trakten af Janina och att fienden med stora förluster under oordning dragit sig tillbaka.

Adrianopel öfverlihnnas utan vilkor.
Konstantinopel, 22 jan. Regeringen har definitivt beslutit antaga badsförslaget och öfverlämna Adrianopel utan vilkor. Svaret på makternas not torde öfverlämnas i afton.

Freden tryggad.
Wien, 21 jan. Till Neue Frie Presse telegraferas från Kornstantinapel: Freden är tryggad. Ministerrådet har under förbehåll af sultanens sanktion i hufvudsak beslutit acceptera en af de föreliggande lösningarna.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 januari 1913
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *