Födda och Döda i Visby.

Födda:
Sjöman Valfrid Olssons son, sjöman Johan Ferdin. Petterssons dotter, bokhandl. Petter Alfred Wassbergs dotter, eldare Karl Jakob And, Fedders dotter, mekaniske arb. Johan Oskar Valfred Johanssons dotter.

Död:
Snickare Oskar Renhold Viktor Sjöström 39 år, 5 månader och 29 dagar.

Vigda:
Sjöman Otto Mårten Palmgren och Johanna Maria Myrströn, båda från Visby domk,-förs., målare Hearik Thor Eagström och Jenny Ahlgren, båda från Visby domk.-församl.

Födda i Visby.

Arbetare Karl Gustaf Adr. Fagerströms dotter, arb. Karl Krusells son, vaktkonstapel Johan Fredrik Stenbergs dotter.

Vigda:
Möbeltapetserare Gustaf Olof Melcher Lundberg och Alma Helena Elisabeth Alfvegren, båda från Visby.

Födda och Döda i Visby.

Född:
Arbetare Karl August Karlssons son.

Döda:
Gossen Frans Gunnar Edvin 1 år, 4 mån. och 20 dagar, flickan Elsa Thorborg Gyllenhammar 2 år, 1 mån. och 23 dag., gossen Karl Oskar Wilhelm Bjersander 20 dag. gammal, åkareenkan Margreta Elisabeth Jakobsson 63 år, 9 mån. och 4 dag., ogifta Enma Sofia Elisabeth Rehn 23 år, 8 mån, och 1 dag.

Vigda:
Handl. Johan Gabriel Sandelius och Johanna Amalia Löfgren, båda fr. Visby domkyrkoförs.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Dykare Karl Joh. Elvard Fribergs dotter, gjutare Herman Lon. Seadendahl son, f. skollärare Alfred Laurentius Ferd. Stenboms dotter, arb. Karl Johan Johanssons dotter, gjutare Adolf Fredr. O.hbergs dotter.

Döda:
Gossen Johan Oskar Emil Anell 7 mån, och 19 dag., gossen Knut Verner Jakob:son 10 mån. och 3 dag., flickan Elvina Hermanna Söderberg 1 mån. 15 dagar.

Vigda:
Arb. Nils Johansson och Vilhelmina Elisabeth Sandelin, båda från Visby domkyrkoförs.

Födda i Visby.

Johan Niklas Alfred Segerdahls dotter.

Vigda:
Skomakaren Karl Alfred Svensson fr. Gammalgarn och Emma Maria Malm från Visby domkyrkoförs.

Lysning till äktensk, afkunnades i söndags emellan målare Henrik Thor Engström och Jenny Ahlgren, båda från Visby domkyrkof.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Arb. Frans Niklas Herman Söderbergs dotter, fångvaktmäst. Karl Petter Norbergs dotter, rättaren Johan Petter Petterssons son.

Döda:
Artiller.-enkan Kristina Joh. Gustafsson, 83 år, 2 mån. 26 d., gossen Karl August Leonard Olsson, 1 mån. och 15 dagar.

Vigda:
Målare Lars Niklas Jakobsson och Ulrika Gustafva Mandelberg, båda fr. Ad. Fred. f. i Stockholm, arb. Johan Teodor Johansson fr. Visby och Augusta Johansson fr. Kalmar.

Födda i Visby.

Trädgårdsm. William Charles Mays dotter, art.-rist. nr 77 Sven Johan Norrbys son, arb.
Olof Johan Jakobssons dotter, vagnmakare Karl Lindells dotter, muraren Jonas Manus Jonssons son.

Vigda:
Hemmansägaren Olof Kristian Johan Lindvall och Ada Maximiliana Elfrida Larsson, båda fr, Visby, samt artiller. nr 16 v d kongl. Gotl. artillericorps Johan Oskar Söderström och Ada Gustafva Karlqvist, båda från Visby domkyrkoförs.

Födda och Döda i Visby.

Född:
F. fanjunkaren Gustaf Aug. Holmströms son.

Döda:
Gossen Gustaf Emanuel Malm 13 dagar gammal, flickan Marta Maria Elisabeth Hultgren 14 d: do:, arb. O!ot Björkegren som afled i Illinois i Nordamerika d. 26 Nov. 1888 i en ålder af 57 år, 2 månader och 9 dagar.

Vigda:
Garfvaregesäll, Oskar Kristian Adrian Hellström och Dora Kristina Margreta Öiterberg, båda från Visby.
Lysning till äktenskap afkunvades sönd. d. 26 Okt. 1890 emellan skomakaren Karl Adolf Svensson från Gammalgarn och Emma Maria Josef. Malm från Visby; sjöman Otto Mårten Palmgren och Johanna Maria Myrström, båda fr. Visby; smeden Oskar Niklas Emanuel Eriksson fr. Öja och Julia Charl. Dorothea Forsberg från Visby; arb. Nils Johansson och Vilhelm. Elisabeth Sandelin, båda från Visby.

Född i Visby.

Född:
Skräddare Ernst Julius Svenssons dotter.

Vigda:
Jernarb, Karl Vilb. Frejd och Katrina Karoliva Sigren, båda från Visby domk. förs., snickarem. Nils Petter Irenius Svensson och Solma Johanna Medin, båda d:o d:o, fotograf Karl Erik Rosén fr. Hedvigs förs. i Norrköping och Alma Helena Romin fr. Visby domk. förs.
Lysning till äktenskap afk, i söndags emellan hemmansäg. Olof Kristian Johan Lindvall och Ada Maximiliana Elfrida Larsson, båda fr. Visby, målaren Kout Karl Grönlund fr.
Kungsholmen i Stockh, och Emma Augusta Paulsson fr. Visby.

Födda och Döda i Visby.

Födda:
Arb. Anders Petter Anderssons son; gjutare Anders Gustaf Malms son; smedgesällen Johan Oskar Emil Johanssons dotter: skräddare Gustaf Axel Hultgrens dotter.

Död:
Gossen Karl Gustaf Grönberg 2 mån. och 18 dagar.

Vigda:
Arb. Jakob Niklas Vilh, Nilsson och Maria Petronella Pettersson, båda från Visby domk. församling.

Lysning till äktenskap emellan kontorsbiträdet vid statens jernväg Ernst Rickard Blomberg från Linköpings domk.-förs. och Anna Elisabeth Österlund fr. Visby domk.-förs. afkonnades i söndags första gången samt för komministern Johan Erik Hellerstedt från Vermdö och Bernhardina Sofia Henrietta Sundabl fr. Visby domk.-förs.; artilleristen nr 16 vid kongl. Gotl. Artillericorps Johan Oskar Söderström och Ada Gustafva Kar’qvist, båda fr. Visby; tjenstedr. Gustaf Adolt Stenbom fr. Bro annex och Tekla Katrina Amalia Jakobsson fr. Visby domk.-förs.