Från sjön.

Norges Handels og Sjöfartstidenda skrifver: Sedan lång tid tillbaka har man inte hört af motorgaleasen Hvalrosen, hvarför det fins all anledning antaga att fartyget förolyckats med man och allt. Hvalrossen lämnade Kristiania i mars 1912, destinerad till Västgrönland, men anlöpte Shetlandsöarna för att där ta ny motormaskinist ombord. En svensk sändes för ändamålet örfvar och galeasen afgick från Shetlandsöarna i april. Antagligen har den kommit in i massorna sydost om Grönland och krossats. Besättningen, 16 man, var till större delen från Tönsbergstrakten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *