Från landsbygden. Sanda.

SANDA, 9 jan.
Till kyrkovändar ha här omvalts Hjalmar Jacobsson, Alands och nyvaldes Jakob Göransson, Varbos, och till ledamöter i skolrådet omvaldas Viktor Hansson, Petarfve och nyvaldes Hjalmar Friborg, Runne. Alla Val omfatta tiden 1913 – 1916. Till revisorer omvaldes efter Votering Oskar Jonansson, Petarfve, och Arvid Olsson, Botveds, och till suppleant utsägs Ludvig Ekelund, Stenhus.
För magasinsräkenskaperna utsagos Axel Jakobsson och Herman Holmberg, Anderse till revisorer. Till ledamöter i kommunalnämden utsågas Hjalmar Vedin, Lekarfve och Hjalmar Hagström, Västerby, samt till suppleanter i nämden Elias Björkdahl, Jufves, Karl Johansson, Sandeskes, och Vilhelm Hesselsten, Nystuge. Till ledamöter i fattigvårdsstyrelsen valdes Herman Halvaberg, Anderse, Viktor Hansson, Petarfvs, och Hjalmar Friborg, Kinne, och till suppleanter August Johansson, Tipps, Anton Nilsson, Nystuge och J. A. Alvin, Smiss. Till räkenskapsförare i sockenmagasinet omvaldes Hjalmar Jacobsson, Alands, och till mätare valdes Johan Vallin och Karl Dahlgren, Sandegårda. Till godemän för granskning at förmyridareräkningar omvaldes A. F. Hafsttöm och Johan Kristiansson. Till ledamöter i taxeringsnändsn inom Sanda pastorats distrikt valdes kvarnägaren Karl Andersson, Petarfve, Johannes Hansson, Gunilde, och Arvid Olofsson, Botvine, med följande suppleanter: Oskar Söderberg, Hemmungs Aug. Jacobsson. L:a Varbos, och Karl Pettersson, Västerby.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 januari 1913
N:r 8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *