Folkmängdsuppgifter från Gotlands landsbygd

vid årsskiftet 1912-1913, benäget meddelade af pastorsämbetena:

Follingbo: födda 11 (6 m, 5 k.), löda 5 (4 m. 1 k.); inflyttade 62 (33 m. 29 k.), utflyttade 100 (55 m. 45 k.); vigde 7 par; folkmängd 31 dec. 545; minskning 32.

Akebäck: födda 6 (2 m. 4 k.), döda 2 (1 m. 1 k.); inflyttade 16 (9 m. 7 k.), utflyttade 6 (3 m. 3 k.); vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 140; ökning 14.
Pastoratets folkmängd 685; minskning 18.

Alskog: födda 8 (3 m. 5 k.), döda 9 (4 m. 5 k.); inflyttade 21 (11 ni. 10 k.), utflyttade 15 (6 m. 9 k.); vigde 5 par; folkmängd 31 dec. 407; ökning 5.

Lye: födda 2 k.), döda; 8 (4 m. 4 k.); inflyttade 24 (13 m. 11 k.), utflyttade 24 (15 m. 9 k.);- vigde 1 par; folkmängd 31 dec. 338; minskning 6.
Pastoratets Folkmängd 745; minskning 1.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 januari 1913
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *