Stor auktion å viner & aktier.

Onsdagen den 8 januari kl. 1 e. m. försäljes å offentlig auktion å Arbetareföreningens lokal och för vederbörandes räkning, ett källaremästare Hugo Ragnérs konkursbo tillhörigt, som pant för gäld lämnadt större parti viner af finaste märken, samt ett mindre parti spirituosa och dessutom 50 aktier i Aktiebolaget Snäckgärdsbaden.
Af vinerna, som säljas i mindre utrop, må nämnas: 38 1/1 & 10 1/2 bout, Champagne, 256 1/1 & 243 1/2 Rhenvin, 517 1/1 & 289 1/2 Bordeaux, 10 1/1 Bourgogne, 350 1/1 & 165 1/2 Madeira, 6 1/1 Portvin, 14 1/1 & 133 1/9 Sherry, 25 1/1 & 7 1/2 buteljer Vermouth m. m.
Spirituosan utgöres af några but. Whisky, Cognac & Likörer. Aktierna skola betalas kontant, å öfriga varorna lämnas godkände inropare 3 mån. betalningsanstånd.
Visby i dec. 1912.
Hugo Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *