Slite.

Ankomna fartyg: 1 dec., ångf. Polaris, Rönngren, Hangö, styckegods; d. 4, d:o Astrea, Förbom, Köbenhavn, d:o; d:o Gotland, Ljungholm, Stockholm, d:o; galeas Vilhelm, Andersson, Nyköping, barlast; d. 6, ångf. Visby, Smitterberg, tom; d. 8, d:o Astrea, Förbom, Hangö, styckegods; d. 9, skon, Diana, Österdahl, Stockholm, d:o; d. 13, ångL Lobeck, Myrsten, Stockholm, torn; d. 15, d:o Polaris, Rönngren, Hangö, styckegods; d. 18, dm Astrea, Förbom, Köbenhavn, d»; tremastskoo. Europa, Aammee, Riga, oljekakor (för motvind); d. 19; bogserå.ng. Norden, Carlsson, Ljugarn; skon. Per, Pettersson, dm, dynamit; d. 21, ångf. Vega, Nordling d:o; skon. Henrik, Hammarström. Stockholm, barlast; d. 22, skon. Amor, Bergström, Kertemünde, d:o; d:o August, Hultgren, Stockholm, d:o; ångf. Astrea, Förbom, Rangö, styckegods; d:o Polaris, Rönngren, d:o, d:o; brigg Speculation, Wallin, Köbenhavn, barlast.

Afgångna fartyg: 1 dec., ångf. Polaris, Rönngren, Köbenhavn, styckegods; d. 4, d:o Gotland, Ljungholm, Stockholm, socker; d:o Astrea, Förbom, Åbo, styckegods; d. 6, dm Visby, Smitterberg, Stockholm, socker, d. 8, d:o Astrea, Förbom, labenhavn, styckegods; d. 14, d:o Lobeck, Myrsten, Smöjen, tom; d. 15, dm Polaris, Rönngren, Köbenhavn, styckegods; d. 18, d:o Astrea, Förbom, Åbo, dm; d. 20, bogserång. Norden, Carlsson, Fårösund; d. 21, ångf. Vega, Nordling, dm; d. 22; Astrea, Förbom, Köbenhavn, styckegods; d. 27, tremastskon. Europa, Aammes, Stubbeköping, oljekakor från Riga; d. 30, ångf. Polaris, Rönngren, Köbenhavn, styckegods.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 3 januari 1913
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *