Hejdeby församling och kyrkans grundvalar.

Hejdeby församling har beslutat, att icke låta utföra de av professor N. Kreüger på uppdrag av byggnadsstyrerlsen utförda förslagen till förstärkningsarbeten å vissa delar av grundmurarna av församlingens kyrka i och för förebyggande av ytterligare sprickbildning i kyrkans absid.
Byggnadestyrersen har med anledning därav i skrivelse ännu en gång fäst församlingens uppmärksamhet på att, föra att icke kyrkans bestående skall äventyras, de av styrelsen givna förslag till förstärkning måste under sakkunnig ledning utföras.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *