Gudstjänsterna i Eksta pastorat.

Sedan kyrkoherden Emil Ekman i Eksta för sjukdom erhållit tjänstledighet under ett år från 1 okt. 1919 förordnade domkapitlet t. f. kyrkoherden A. Sjögren i Levide att jämte egen befattning uppehålla pastoratvården i Eksta pastorat med rätt för honom att förrätta gudstjänsterna medelst sammanlysning i Eksta och Levide pastorat. Häröver anförde Eksta församling som bekant besvär hos k. m:t, och begärde att få bibehållas vid sin rätt till gudstjänst varje söndag.
Sedan domkapitlet hos k. m:t dels i yttrande bemött de av församlingen anförda synpunkterna, dels och i annat sammanhang anmält att det återkallat det kyrkoherde Sjögren lämnande tillståndet till sammanlysning vad beträffar tiden 1 febr.-30 april innevarade år, har k. m:t i nu meddelat utslag icke funnit den av Eksta församling ingivna ansökningen föranleda till någon åtgärd.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *