Från landsbygden. Väte.

Väte, 10 mars.
Vad man fäser här. Väte är ingen – poststation, men där finnes ett postutdelningsställe, där postköraren från Roma till Hejda avlämnar post och sedan vid återfärden avhämtar post för vidare befordran. Detta ställe är beläget vid Isome och förestås av ägaren, f. d. postfunktionär, lantbrukaren Aug. Eneqvist. Dit kammer dock icke all post till Väte. En del avhämtas nämligen från de närmast belägna stationerna å Klintejärnvägen, Isums och Bander och transporteras med mjölkskjutsarna från vid dessa stationer belägna mejerier. Att under sådana förhållanden få exakta siffror om vad man håller för tidningar inom Socknen, är ej så lätt, men då postutdelningsafället vid Isome i alla fall är själva centralen, kan det måhända inta era läsaren att veta, vad slags andlig spis där utdelas. Tiden, kan vara lämplig från den sidan sett, att Väl mest alla årsprenumerationer nu hava verkställts. Här alltså en förteckning å de tidningar, som vid postutdelningestället avhämtas, vilken förteckning godhetsfullt meddelats av föreståndaren.
Främst på listan står Gotlands Allehanda med 48 exemplar. Närmst kommer Gotands-Posten och Junioren med vardera 19 ex., vidare: Lantmanna-Posten 18 ex., Vårt Land och Folk 15 ex., Gotlänningen 10 ex., Ungdomsvännen 9 ex., Aftonbladet 8 ex.., Triumf 5 ex., Missionsförbundet och Morgonbladet vardera 3 ex., Fosterl.-stiftelsens Miss.-Tidn. 3 ex., Sv. Läraretidning och Sv. Damtidning vardera 2 ex. och sedan, 1 ex. av följande: B tidningen, Barnvännen, Budbäraren, Dagens Nyheter, Miss.-Tidn. för Israel, Piteå tidning, Reformatorn, Sanningsvittnet, Sv. Posten, Söndagsskolläraren, Trons Segrar, Ungdomens Veckopost, Veckoposten samt Husmodern.
— Utom dessa, tidningar utdelas av enskilda åtskilliga ex. av De Unga, Tidn. samt 48 ex. av Gotl. Missionstidning.
— n.

Gotlands Allehanda.
Lördagen 13 mars 1920.
N:r 61.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *