Brottsligheten.

Flertalet fängelsepredikanter har i dagarna i särskilda rapporter delgivit fångvårdsstyrelsen sina erfarenheter och rön från fängelserna under det senast gångna året. Allmänt konstateras i rapporterna den glädjande nedgången av fångantalet, vilken nedgång sammanfaller med de värsta livsmedelsrestrikiionernas hävande. I en rapport framhålles, att den allmänna moralen visst icke förbättrats, och särskilt föreligga de allvarligaste faror för ungdomens tiltaga brottslighet. I ett par rapporter göres gällande att spritdryckerna, som förr hade ett så mäktigt inflytande på brottslighetsfrekvensen, numera icke tyckas utöva samma makt härutinnan.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *