Brandväsendet.

Sedan, som förut nämts, k. m:t avslagit stadsfullmäktiges anhållan befrielse tills vidare för Visby stad från skyldighet att för dess brandväsen använda kopplingsanordningar för tryckslangar eller redskap, som äro avsedda ,att förenas med dylika slangar, av det slag, sam föreskives i Kungl. förordningen 6 juni 1918, har drätselkammaren låtit verkställa, utredning angående kostnaderna för sålunda lagstadgad omändring av stadens brandmateriel.
Dessa kostnader ha beräknats till kr. 6,087:75.
Kammaren hemställer därför, att stadsfullmäktige måtte besluta att för omändring av kopplingsanordningarna å brandkårens materiel anslå ett belopp av kronor 6,087:75 att bestridas av anslaget till oförutsedda utgifter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *