Befälsövningar.

K. M:t har föreskrivit, att för anordnande under innevarande år av mera omfattande befälsövningar vid truppförband av infanteriet, kavalleriet, trängen och intendenturtrupperna må, i den mån de till vederbörliga truppförbands förfogande ställda medel till befälsövningar ej därtill lämna tillgång samt under förutsättning, att de å anslaget till truppförbandens övningar av samma truppförband disponerade medel till truppövningar sådant medgiva, utan att det härmed avsedda ändamålet därigenom kommer att eftersättas, av sistnämnda medel användas de belopp, som vederbörande arméfördelningschefer, kommendanten i Boden och militärbefälhavaren på Gotland bestämma.

Gotlands Allehanda
Lördagen 6 mars 1920
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *