Hyllad prästman.

En vacker hyllning bereddes pastor Alfred Johansson vid hans avflyttning från Stenkyrka pastorat, där han sedan 1913 verkat såsom t. f. kyrkoherde.
Några dagar innan pastor Johansson skulle lämna församlingarna, hade i prästgården anordnats ett samkväm, vid vilket Stenkyrka och Tingstäde församlingars kyrka- och skolråd jämte lärare samt ett par andra församlingsmedlemmar voro närvarande. Vid detta tillfälle överlämnades till pastor Johansson från församlingsbor i Stenkyrka en summa av omkring 800 kr., avsedd för inköp av någon minnessak. Kyrkovården Södergren, som överlämnade gåvan, framförde församlingsbornas tack till sin avgående själasörjare och framhöll därvid, huru denna under sin verksamhet i hög grad vunnit deras förtroende.
Pastor Johansson tackade för den vänlighet, som visades honom av församlingsborna, vilka han under sitt arbete allt mer och mer lärt sig värdera. Samarbetet med kyrko- och skolråd såväl i Stenkyrka som i Tingstäde ävensom med skolornas lärarepersonal i de båda församlingarna hade städse präglats av endräkt och samförstånd, för vilket han även ville framföra sitt tack.
Lärarepersonelens tack till den avgående skolrådsordföranden för visad förståelse för och välvilja mot skolan och dess arbete och arbetere framfördes ev skollärare O. Bolin.
Tidigare hade i samme syfte som nu från Tingstäde församlingsbor till pastor Johansson överlämnats en dyrbar silverpokal jämte ett etui med 10 matskedar av silver.
Även från Stenkyrka gamla syförening och från Stenkyrka kristliga ungdomsförening samt från konfirmander hade pastor Johansson fått mottaga värdefulla minnesgåvor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *