Monografen över Visby stadsmur.

K. m:t har som bekant föreslagit riksdagen att för utgivande av ett av f. d. antikvarien E. Eckhoff planerat arbete, avseende en arkitekturhistorisk monografi över Visby stademur, bevilja ett retservationsanslag å 32,000 kr. därav 116,000 å extra stat för år 1921.
Statsutskottet har nu behandlat detfa förslag samt därvid förklarat sig dela k. m:ts uppfattning om den stora betydelses ett arbete av ifrågavarande ort äger ej endast från vetenskaplig, utan även från allmänt kulturhistorisk synpunkt. Anslagets beviljande har därför tillstyrkts. (Ptb.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *