Föreningsregister.

I här förda föreningsregister har denna dag intagits följande anmälanden ang.
1:o Roma kooperativa handelsförening u. p. a.
Helge Edvard Eugen Fredriksson i Roma har avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamot i hans ställe har invalts sirapskokaren Karl Gustaf Pettersson i Björke.
Till suppleanter i styrelsen i stället för Johan Fridolf Nordin i Björke och banvakten Anton Jansson i Roma hava utsetts Lars Fridolf Samuel Lyander och John Elias Hansson, båda i Roma.
2:o Hemse goodtemplares byggnadsförening u. p. a.:
Skomakaren Frans Enock Netz, snickaren Olof Vilhelm Nicklas Lind och målaren Karl Lutteman, alla i Hemse, hava avgått ur styrelsen. Såsom styrelseledamöter i deras ställe hava invalts mekanikern Frans Hilding Torsten Siltberg, arbetaren Olof Pettersson och mekanikern Josef Willy Laurentius Siltberg, alla i Hemse.
Till suppleanter i styrelsen stället för handlanden Carl Edlund och Hulda Siltberg hava utsetts fru Charlotta Grönvall och mejerskan Svea Lindbäck, bägge i Hemse.
Visby i landskansliet den 26 april 1920.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 28 April 1920
N:r 97

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *