Folkskolläraretjänaten i Stånga,

söktes vid ansökningstidens utgångs onsdags av vik, läraren på platsen Axel Hejdenberg, fiolkskollärarne J, A, Werner, Eksta, Emil Dalström, Ronehamn Och R. Dahlgren, Viklau.
Skolrådet har nu på förslag till platsens återbesättande uppfört i första rummet E. Dahlström och i andra J. A. Werner. De båda undra sökandena kunde icke uppföras d förslag, enär ekolrådot ansåg deras ansökningshandlingar vara ofullständiga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *