Ändrad värnpliktstjänstgöring.

Vapenföra värnpliktiga av 1919 års klass, tillhörande Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rulltöringsomraden, tilldelade intanteriet samt trängen i egentlig trängtjänst och sjukbärartjänst, vilka inkallats till första tjänstgöringen den 3 maj 1920, skola, jännlikt Kungl. Maj:ts beslut den 16 dennes, icke inrycka sagda dag utan först å dag, som framdeles varder bestämd.
Visby den 22 april 1920.
Befälhavarna för Visby, Roma, Tingstäde och Hemse rullföringsområden.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *