Rättegångs- och Polissaker.

Södera häradsrätten.
(Kronohäktet).
Sedlighetsbrottet i Lye.

Den för sedlighetsbrott, begånget i Lye i aug. månad i fjol, tilltalade dränglen Gustav Konrad Söderdahl, har i dag, sedan han av mededinalstyrelsetn förklarats vara vid sina sinnrens fulla bruk vid det tillfälle, då brottet skulle hava begåtts, ånyo ransakats. Han biträddes denna gång av länsnotarien Ragnar Jacobsson, därtill av länsstyrelsen förordnad.
Den tilltalade framhärdade fortfarande i fullkomligt förnekandee av även sådana omständigheter, som av vittnen kunnat styrkas. Skulle han ha begått brottet skulle han i så fall gjort det i ett sådant tillstånd, att det varit honom själv omedvetet. Så kunde dock icke vara fallet, ansåg han med hänvisning till läkareutlåtandet.
Rätten uppsköt målet till 6 maj, då åklag. Skall inkomma med all den bevisning, som kan i målet förebringas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *