Sjöfarten på nordöstra hamnarna.

Ankomna fartyg till Lörje: 9 april, galens Valborg, Löfqvist, Helgenäs, tom, 12 d:o skon. Skulda, Elving, Södertälje, d:o till Smöjen: 9 april skon. Kapdufvan, Ahlberg, Helgenäs, tom, 18 d:o mororskon. Otilia, Franzén, Västervik, d:o till Furillen: 15 april ångf. Starkodder, Svensson, Stockholm.
Avseglade fartyg från Lörje: 10 april, galeas Valborg, Löfqvist, Kalmar, kalksten, 15 d:o skon. Skulda, Elving, Påskallavik, d:o från Smöjen: 10 april skon. Kapduvan, Ahlberg, Ronneby, kalksten, 19 d:o motorskon. Otilia, Franzén, d:o d:o, från Furillen: 15 april ångf. Starkodder, Svensson, Trollhättan, kalksten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *