Jordbrukarnas riksförbund.

Ombuden för sockenföreningarna inom Gotlands distrikt av Jordbrukarnas riksförbund ha i dag haft sitt årssammanträdes å Stadshotellet härstädes under lantbruk. Johan Johanssons, Gardarve i Fardhem, ledning. Efter verkställt upprop återvaldes den nuvarande styrelsen ävensom de förutvarande suppleanterna och till suppleant efter framlidne riksdagsman Arv. Laurin valdes landstingsman Lars Hansson, Gangvide i När. Till ledamot i centralstyrelsen återvaldes hr Johan Johansson, Gardarve, med konsulent Karl Hansson som suppleant. Revisorer blevo hrr J. Jakobsson, Kodings i Hemse, och Aug. Pettersson, Bosarve i Stånga, med hr Arv Gardell, Stenstu i Endre, som ersättare. Till ombud vid förbundsmötet i Stockholm utsågos jämte ordföranden och sekreteraren hrr Johan Larsson, Hablingbo, och Oskar Pettersson, Dunegårda i Dalhem, samt till deras suppleanter hrr Arv. Collberg, Follingbo, och Kristian Olofsson, Ekeby.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *