Intet statsbidrag?

Lantbruksstyrelsen avstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — en av Arvid Gardell, såsom syssloman vid det företag, som avser förbättrad utdikning av den s. k, Bäcks myr tillhörande hemmanen Bäcks, och Ihre i Hangvars socken samt lägenheten Elingshems myr i Stenkyrka socken, Ord anhållan om statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget till utförande av ifrågavarande avdikningsföretag.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *