Från landsbygden. Ala.

ALA, 17 april.
De jordiska kvarlevorna av de vod Gyle i spanska sjukan avlidna bröderna Jakob och Oskar Jakobssojn överlämnades i går till gravens ro. En tröstlös anblick mötte vif sorgehuset. Endast den djupa förkrossade modern kunde möta gästerna. I någon fönster kunde man skönja ansikten av de sjuka, och i salen voro de båda kistorna placerade. I kyrkan hade mött en stor människoskara, där officianten påstor Josef Cadd utom ritualen, i anslutning till bibelordet »En människas liv äe som blomster på marken o. s. v.» Höll en gripande dödsbetraktelse, talade trödtande och manande till ödmjukhet.
Bland mängden av kransar som från anhöriga och vänner sänts, och nedlades i den gemensamma graven, voro även tvänne från socknens skytteförening, som de avlidne från tidiga år tillhört, och nu senast den äldre i egenskap av sekreterare och den yngre som skjutchef.
Vile de i frid!

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *