Staden köper hus.

I enlighet med drätselkammarens tillstyrkande beslöto stadsfullmäktige i går åt av hr Gustaf Andersson för stadens räkning inköpa fastigheten n:r 5 i Strandrotens 3:dje kvarter för en köpeskilling av 16,000 kr. samt uppdrogo åt drätselkammaren att för köpeskillingens gäldande upptaga tillfälligt lån å samma belopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *