Stadens vattenledningsfråga.

Med anledning av k. befhdes och hälsovårdsnämdens förut refererade skrivelser till stadsfullmäktige angående nödvändigheten av att stadens vattenledningsfråga snarast måtte lösas, beslöto fullmäktige i går att remittera ärendet till drätselkammaren, sedan ordföranden upplyst, att statsbidrag till kostnaderna för en dylik anläggning eventuellt kunde påräknas.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *