Bröllop

firas här om tisdag (tredjedagen påsk) mollan friherre Alexis von Engelhardt och fröken Elisif Hellgren, dotter till överstelöjtnant Ernst Hellgren och hans maka i första giftet, född Almstedt.
Vigseln äger rum i domkyrkan kl. 6 e. m. varefter brudens föräldrar giva middag i sitt hem för bröllopsgästerna.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *