Barnamodern får gå eden.

I nu meddelat utslag har Svea hovrätt — enligt vad G. A:s stockholmridaktion erfarit — ogillat av tulltjänsteman William Bernhard Zachrisson anförda besvär över Gotlands södra häradsrätts beslut den 17 november 1919 att i ett mot honom väckt mål om barnuppfostringsbidrag tillåta käranden i målet, Lily Karolina Maria Olofsson i Ugloser, edgång.
Hovrättens utslag är enhälligt och får ej Överklagas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *