Lustresa

till Klinte gjorde ångaren Dagmar pingstdagen på morgonen efter att ha anlandt hit från Norrköping medförande förutom en del gode ett 10-tal passagerare.
Kl. 10 afgick båten härifrån till Klintehamn med 50 lustfarare. Ankomsten dit skedde kl. 12 och vid 6 tiden afgick ångaren åter till Visby. En betydlig menniskomassa hade samlat sig på kajen vid Klinte för att se när den nya, för tillfället flaggprydda båten löpte ur hamnen, liksom den ock under hela dagen grundligt bekikades af befolkningen, hvilken både små och stora snodde omkring i alla vinklar och vrår. Hvad som särskildt väckte uppmärksamhet var, att Dagmar är försedd med telefon, hvilken genast då båten lagt till i Stockholm kopplas tillsammans med stadens telefonnät.
Af gods medförde ångaren till Visby 80 och till Klinte 20 konnossement.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *