Jemlikt 4 § i lagen

angaende handelsregister, firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres, att i handelsregistrets afdelning for enskilde idkare och handelsbolag derma dag intagits anmälan af:
enkan Anna Euphrosyne Drysén att hon ämnar fortfarande idka handel vid Mölner å Fårö under firma Nils Dryséns enka;
och af Adolf Niclas Falk att han ämnar fortfarande vid Kännungs i Helvi socken idka handel under firma Adolf Falk.
Visby i Landskinsliet den 18 Maj 1888.
E. POIGNANT.
G. N. Donner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *