Med ångaren Gotland

som pingstaftonen afgick på lustresa till Stockholm medföljde nära ett 40-tal resande lustfararne, hvilka återkommo idag —.
Båten afgick i dag kl. 10 till Vestergarn för att hos handl. O. H. Nyman derstädes inlasta 450 tunnor spanmål och återväntas hit i afton.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 22 Maj 1888
N:r 41

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *