För Visby sommargäster.

Till den af stadsfullmäktige upprättade byrån för anskaffande af privatlogis, hvilken förestås af ångbåtskommisionären Axel Pettersson, ha under de få dagar byrån varit i gång, inlemnats anmälningar om 8 lägenheter om tillsammans 22 rum. I dagarna komma skyltar med vyer från Visby att af byrån upphängas på ångbåtarna m. fl. ställen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *