D. B. V:s paviljong

öppnades i onsdags för allmänheten. Vi förmoda och hoppas att belåtenheten mellan innehafraren och allmänheten skall blifva ömsesidig, enär källarmästare Geismer tycke lägga an på att bjuda sin publik goda varor till moderata pris samt snabb uppassning. Lokalen har naturligtvis undergått en liten reparation efter förra sommarkampanjen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *