Carlssonska egendomen i Visby

vid Södertorg nr 15.
Stora huset innehåller 18 rum, 6 kök, 1 Brygghus samt källare med flere afdelningar; 1 hus på gården innehåller 4 rum, 1 kök samt källare, 1 ladugårdshus med 12 spiltor, jämte nödiga uthus; Möllerska ladan med tröskverk, belägen söder för staden, samt en åker utanför jernvägastationen, innehållande 3 tunnland i areal, Ofvannämda hus inbringa en årlig hyra af 1,800 kronor. Betalningsvilkoren äro fördelaktiga.
Närmare meddelar enkan Carlsson på stället samt hrr J. Stenbom, Binge i Dalhem, och O. Pettersson, Simunde i Bara.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *