Doktor M. Klintbergs disputationsakt

i lördags afton varade ungefär 3 timmar och hade lockat en talrik skala af åhörare. Förste opponent var doktor Venström, såsom den andre var kallad kapten Lindström, hvarjämte biskop von Schéele opponerade extra mot de tyska teserna.

Gotlands Allehanda
Måndagen 14 Maj 1888
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *