Landstingsmannaval

för södra häradet har i dag förrättats inför domhafvanden. Fem ledamöter voro i tur att afgå. Af dessa återvaldes riksdagsman Norrby (med 25 röster), nämdeman O. R. Petterson (22) och hemmansägaren J. Uddin, Ungbåtels i Stånga (14). Till de öfriga två platserna splittrades rösterna, så att omval måste ske, hvarvid utsågos hemmansäg. M. Cedergren, Hulte i Hemse (18) och hemmansäg. O. Pettersson, Hallute i När (15), båda nyvalde efter postmästare Lagergren och hemmansäg. Åkerbäck i Hejde.
Till ersättare omvaldes de afgående: fanjunkaren L. Jakobsson, Hallvans i Garda, hemmansäg O. Hallbom, Hägdarfve i Silte, och nämdem. J. F. Sahlsten, Sallmunds i Mästerby.
Till ersättare efter O. Pettersson, Hallute, som uppflyttades på ordinarie plats, utsågs hemmansäg. Pettersson, Odvalls i Linde.

Gotlands Allehanda
Måndagen 7 Maj 1888
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *