Auktion vid Enge i Bunge.

Genom offentlig, frivillig auktion, som förrättas vid Enge i Bunge, onsdagen den 9:de instundande Maj från kl. 11 på dagen, låter landtbrukaren herr J. B. Nyman, Fårösund, försälja sitt egande 3/16 mant. Enge, med derå i godt stånd varande åbygnader, jämte utsådda 5 tur råg och 1 tunna hvete; upplysningsvis må nämnas, att hemmanet är af särdeles god och bördig beskaffenhet, såväl åker som äng, utmärkta beteshagar, skog till husbehof och jämväl till alsalu, tillgång på aläke eller s. k. halstång finnes älven, alla ägor ligga i ett skifte. Hemmanet utbjudes först i mindre lotter och sedan i sin helhet, med förbehållen prölningsrätt att antaga eller förkasta blif vande anbuden; betalningsvitkorea, som blitva mycket förmånliga tillkännagif res vid auktionstillfället. De i hemmanet varande inteckningar kunna af köparen få öf vertagas; tillträdet får ske genast. — Vid samma tillfälle försäljes 3 st, goda mjölkkor, samt ett parti råg, godt utsädeskorn, goda ät och sättpotatis jämte åtskilligt annat; för detta lemnas betalningsanstånd åt godkände inropare till den 1:sta nästkommande September.
Bunge den 24 April 1888.
A. E. BLOMGREN,
Anm. auktionsförrättare.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *