Auktion i Rute.

Lördagen den 5 nästkommande Maj kl. 11 f. m. låter husbonden Carl Osterman Lillvalla medels offentlig auktion till den högstbjudande försälja sina i sambruk tigande hemmansdelar 1/8 mtl. Lillvalla, 1/32 mtl. Storvalla och 1/48 mtl. Hallvans alla i Rute socken. Dessa hemmansdelar, som icke äro behäftade med andra inteckningar än för undantagsförmåner åt förre husbonden N. P. Osterman, försäljas på ganska billiga vilkor men skulle för dessa hem mansdelar icke komma att afgifvas antagligt anbud, komma de att på 5 års tid utarrenderas antingen i sin helhet eller i mindre lotter, för hvilket villkoren vid auktionstillfället blifva tillkännagifna; pröfningarätt å skeende anbud förbehålles.
Bräntings i Rute 26 April 1888.
P. E. BERGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *