Auktion vid Medebys i Martebo.

I anseende till alflyttning från stället låter enkefru Elisabet Gardell, Medebys i Martebo, genom öppen frivillig auktion, tisdagen d. 1 Maj kl. 10 f. m. till den högstbjudande försälja, guld, silfver, koppar-, malm-, jern- och blecksaker, glas och porslin, möbler, schilonier, byråer, sängar, bord, stolar, skön kar, kommoders linne och sängkläder; mangs gångkläder m. m.; lagg- och träkärl af mänga slag, en inmurad gryta, en besparingspis; kör- och åkerbruks red.,k ap, såsom bättre och sämre vagnar, kälkar, vänd-, och spetsplogar en radsåningsmaskin, klös-, rak- och krokpinnharfvar, vrång- och foderhäckar; kreatur: hästar, oxar, tjurar, kor, ungnöt, lam; ett mindre parti potatis och ärter m. m. m. m. som ej så noga uppräknas. Kände och fullt tillförlitlige inropare erhålla 4 månaders betalningsanstånd, hvaremot andra böra vara beredda att ställa nöjaktig säkerhet.
Tingstäde den 19 April 1888.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *