Rättegångs- och Polissaker.

Visby rådhusrätt.
Då ärekränkningsmålet
mellan hustrurna Johanna Berg, käranda, och Koncilia Johansson, svarande, i dag ropades, anmäldes att parterna ingått förlikning.

På grund af den starka vårfloden,
som förskaffat ogifta Johanna Vesterlund åtskilligt med extra arbete, så att hon blifvit sängliggande sjuk, kunde hon i dag ej iakttaga inställelse vid rådhusrätten i det uttänjda målet mellan henne och konsul Romdahl, utan begärde 14 dagars ytterligare uppekof. Käranden yrkade slut i målet, med de påståenden vi vid förra rättegångstillfället omtalade. Rådhuerätten medgaf intet vidare uppskof, utan afkunnar utelag om måndag.

För erhållande af barnuppfostringbisdrag,
hade ogifta Anna Viberg instämt smedsarbetaran Johan Lundqvist-Nilsson. Detta mål hade redan för öfver 2 år sedan varit före, men då hade svaranden blifvit frikänd på grund af bristande bevisning. Han nekade fortfarande att vara fader till det 3 år gamla barnet. Viberg anhöll att få inkalla vittnen, men rätten nekade detta, enär den redan en gång afkunnat utslag i målet.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *