Offentlig och frivillig auktion.

Lördagen den 28 nästkommande April kl. 11 f. m. låter smedmästaren C. A. Sandberg i Visby genom offentlig och frivillig auktion på stället försälja sitt egando hemman 1/32 mt. Bäcks i Endre, beläget 1/4 mil från Visby vid s. k. Österby. Hemmanet har ett sammanhängande skifte, som består at åker, artificiel fodervall och beteshage. Hemmanet utbjudes dels i mindre delar, dels i sin helhet. Säljaren förbehåller sig rätt att antaga eller förkasta skeende anbud. Betalningsvilkoren blifva förmånliga och blifva vid auktionen när mara tillkännagifna.
Upplysningsvis må nämnas att på hemmanet äro utsådda 3 tr råg och 1 1/4 t:na hvete.
Granskogs & Dalhem d. 12 April 1888.
Efter anmodan,
LARS GRANBERG.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *